El 1860 el Jardí esdevé el tercer hotel de Barcelona

A l'Arxiu Històric de la Ciutat hi ha documents on consta que a la plaça de Sant Josep Oriol hi havia una fonda per a transportistes. Aquesta fonda està datada a l'any 1640. El document també manifesta que hi havia un hort a la cantonada de la Plaça del Pí i la Plaça de Sant Josep Oriol. Però sembla que els propietaris van decidir aixecar-hi un edifici de cinc nivells. Els materials utilitzats per a l'estructura eren fang, palla i fusta.

La fonda adjacent era una estructura típica amb arcs de pedra que sustentaven l'edifici de quatre nivells. Els viatgers descansaven en les habitacions dels nivells superiors, sobre els arcs de pedra. A sota hi havia els animals que contribuíen a donar escalfor a la primera planta.

En el decurs dels anys els dos edificis es van consolidar. Si mireu la façana principal, i l'entrada de l'Hostal situada a la Plaça de Sant Josep Oriol observareu la diferència de nivells entre els dos edificis per les fileres de balcons. Poc després els dos edificis semblen haver passat a ser d'un propietari, poder l'amo de la fonda, ja que una escala es va construir per unir ambdues construccions - "el Jardí" havia nascut.

A causa de la seva localització "El Jardí" esdevingué popular. Era freqüentat per artistes famosos que venien amb carruatges elegants. Naturalment, la gent s'aturava a la plaça per veure-ho tot.

Durant el segle XX "el Jardí" va anar canviant de propietaris. L'actual propietat de l'edifici, que durant un temps va estar malmès, ha actualitzat l'interior, respectant-ne la façana.

La remodelació de les obres va ser feta en dues etapes, la primera va ser just abans dels Jocs Olímpics del 1992 i la segona es va acabar el 2002 amb la instal.lació, per primera vegada, d'un ascensor. Malauradament, degut a l'antiguitat de l'edifici, l'ascensor no pot arribar al mateix nivell del carrer i s'ha de pujar unes escales per arribar a la recepció.

1640

TRANSPORTERS INN

There are documents in the City Council of Barcelona that show that in number 1 of the Plaça Sant Josep Oriol there was a group of transporters who organized itinerant excursions to Seu d'Urgell, Andorra, France, etc.

1860

THIRD HOTEL IN BARCELONA

In 1860 the hotel license was granted to El Jardí and became the third hotel in the city of Barcelona.

1992

REMODELATION

The remodeling works of the building begin, reinforcing the structure and installing for the first time an elevator.

2002

END OF REMODELATION

The structural remodeling of the building and the facilities of the entire establishment are completed.